Trimit cererile la instanță prin email sau fax

email-824310_1920În activitatea mea ca avocat trimit majoritatea cererilor către instanțe în format electronic, pe email sau fax.

Atât cererile simple de amânare sau similare cât și cererile de chemare în judecată sau alte acte procedurale importante. Sunt o persoană mai degrabă comodă și uneori prefer riscul unui efort clasic. Până acum nu mi s-a întâmplat să am probleme majore, cu o singură excepție. În cursul anului trecut una din cererile mele, destul de importantă, trimisă pe emailul Curții de apel București a fost listată și înregistrată cu o întârziere de 2 zile. Problema s-a rezolvat și nu au fost consecințe neplăcute.

În rest, cererile sunt înregistrate în timp util și nu o dată documente trimise la prima oră a dimineții au fost depuse la dosar chiar înaintea începerii ședinței de la ora 9. Dacă inițial preferam să dublez mailul cu cererea atașată și cu trimitere prin fax, pentru siguranță, în majoritatea cazurilor am început să renunț la fax. Nu mai am nici un fel de rezervă de pildă când trebuie să lucrez cu instanțe din raza curților de apel Iași, Bacău, Cluj sau Brașov de exemplu. Lucrează impecabil.

Pe de altă parte, cunosc avocați care se feresc de riscurile comunicării electronice. Cunosc și judecători care în sesiunile de pregătire profesională interne ridică problema teoretică a caracterului inform al cererilor trimise pe mail, cât timp nu se folosește semnătura electronică. Aceasta pentru că potrivit art. 148 alin.(2) Cod procedură civilă, cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Ori, potrivit Legii nr. 455/2001 înscrisul electronic este asimilat înscrisului sub semnătură privată sau autentic doar dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. Din fericire râmâne o problemă teoretică, sau nu am avut eu ghinionul să-i întâlnesc în dosare. Cererile mele sunt în format pdf, cu semnătura și stampila inserate, dar nesemnate electronic.

ccrO recenta decizie a Curții Constituționale, publicată în ianuarie 2017, lămurește problema comunicării actelor de procedură prin mijloace electronice sub două aspecte.

Mai întâi, Curtea Constituțională lămurește, sper eu definitiv, faptul că trimiterea actelor de procedură prin fax sau poștă electronică este asimilată depunerii personale la instanță, fără necesitatea îndeplinirii obligației de inserare a unei semnături electronice. Putem adânci problema din punct de vedere strict teoretic, dar cum pe mine mă interesează numai practica, cred că aceasta decizie va confirma ceea ce deja instanțele aplică de ceva vreme. Cererile pot fi trimise pe email în forma unui document PDF, scanat sau realizat direct din formatul WORD, fără grija certificatului digital.

Ebook gratuit Convinge judecătorul în 65 de citate.

Scopul fundamental al oricărui litigator este să câștige procesul în care este implicat. Nu poate face acest lucru decât dacă convinge judecătorul să-i dea dreptate. Întreg succesul profesional și material al avocatului depinde de măsura în care stăpânește eficient mecanismele de comunicare și interacțiune cu instanța.

Aveți alăturat 65 de reflecții despre tehnica și arta convingerii judecătorului, despre scrierea juridică eficientă și despre persuasiune în comunicarea judiciară. 

Felicitări! Urmărește instrucțiunile primite pe mail pentru a descărca ebook-ul.

În al doilea rând, Curtea Constituțională confirmă interpretările din practică potrivit cu care cererea trimisă prin email sau fax este considerată a fi făcută în termen la data la care a fost înregistrată la instanță, iar nu la data expedierii. Aceasta înseamnă că trebuie să avem grijă să trimitem actele în format electronic în timpul programului de lucru, ba chiar ceva mai devreme pentru a avea garanția că vom prinde ziua respectivă ca fiind cea a înregistrării cererii noastre. O cerere trimisă la ora 18 seara prin mail unei instanțe va avea număr de înregistrare de a doua zi, atunci când persoana responsabilă o listează și o trimite grefierului registrator. Data certă și numărul din aplicația ECRIS vor fi cele din ziua înregistrării iar nu cele din ziua expedierii.

Curtea observă că cererile trimise prin poșta electronică sau prin fax nu beneficiază de efectele prevăzute de art.183 alin.(1) din Codul de procedură civilă, potrivit căruia un act de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

Dacă voi înțelegeți altceva din această decizie a Curții Constituționale (din care nu putem reține totuși decât modelul de interpretare a unor dispoziții legale, de vreme ce este de respingere a excepției de neconstituționalitate), sau dacă aveți alte experiențe legate de trimiterea actelor în format electronic, vă rog să lăsați mesaje sub forma de comentariu.

În ce mă privește, voi continua să-mi hrănesc comoditatea abuzând de mailul instanțelor.

2 thoughts on “Trimit cererile la instanță prin email sau fax

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.