Cum se citeste hotararea judecatoreasca. Metoda mea.

In urma cu un an de zile am lansat Monitorul Jurisprudentei, ocazie cu care am construit un model original pentru analiza si prezentarea hotararilor judecatoresti. Modelul realizat de mine a asigurat succesul publicatiei, fara insa sa atraga in mod semnificativ  atentia scolilor noastre de drept. In Romania,  analiza hotararilor judecatoresti se face dupa ureche, nesistematic si neunitar. Modelele de prezentare a hotararilor judecatoresti in publicatiile stiintifice au ramas aceleasi de zeci de ani, fie ca vorbim de asa zisa pastila, fie de  rezumat.

Modelul de analiza al hotararii judecatoresti construit de mine este  un concept original, dezvoltat din perspectiva practicianului  si pentru a raspunde in primul rand unor necesitati practice. Intr-o piata saturata de hotarari judecatoresti  distribuite in forma  originala nestructurata, am gandit un concept in care, desi hotarârea judecatoreasca ramâne personajul central, ea este valorificata superior prin sintetizare, structurare si esenţializare. Fisa sintetica® pe care am propus-o in urma cu un an reprezinta esenţa juridica a fiecarei hotarari judecatoresti, miezul semnificativ al acesteia, rationamentul final si pur al judecatorului.

Ca judecator inveţi destul de repede ca unul din secretele meseriei este acela de a nu pierde timp pretios cu elemente nesemnificative, cu fapte colaterale, cu argumente marginale, cu descrieri verbioase ori cu dezvoltari logico-juridice periferice. Nodul gordian al oricarui dosar dedus judecatii este problema de drept ridicata, iar actul de justitie propriu-zis reprezinta intotdeauna aplicarea unui text de lege anume la o situatie de fapt extrem de concreta.

Daca doriti sa dezvoltam in cadrul Institutului de Drept Practic un modul de analiza a hotararilor judecatoresti va rog sa va inregistrati la atelierele noastre de drept practic. 

Elementele acestei Fise sintetice® de jurisprudenta, echivalentul unui case brief in analiza juridica anglo-saxona, sunt urmatoarele.

1. SURSA

Format: [Instanta] [Felul hotararii: incheiere/sentinta/decizie] [Natura hotararii: civila/penala] [Numarul hotararii] [Data hotararii]

Descriere: Identificarea instantei, a felului hotararii (incheiere, sentinta sau decizie), a numarului si a datei pronuntarii acesteia.

Explicatii: Identificarea se face prin acele date necesare si suficiente pentru indicarea exacta a hotararii judecatoresti. Orice element in plus trebuie exclus. De exemplu, este nerelevanta indicarea sectiei care a pronuntat hotararea judecatoreasca. Hotararile judecatoresti nu pot fi decat de doua feluri: civile sau penale. Astfel fiind este arhisuficient sa se indice caracterul civil sau penal al sentintei sau deciziei. Numerele acordate hotararilor judecatoresti in registrul de hotarari al instantelor sunt unice si astfel orice confuzie este exclusa.

Exemple:

  • Înalta Curte de Casație și Justiție, decizia civila nr. 314 din 30 ianuarie 2014
  • Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 2677 din 8 octombrie 2013

Cum arata:

ScreenShot147

 

 

 

 

 2. INDEXAREA INSTANTEI

Format: [materie juridica] [obiectul actiunii] [faza procesuala]

Descriere: Inregistrarea dosarului in evidentele instantei, potrivit nomenclatorului national de cauze din ECRIS

Explicatii: La formarea dosarului fiecarei actiuni/cereri i se aloca o denumire si un cod numeric din nomenclatorul national de cauze al programului de management al dosarelor folosit in instantele judecatoresti, ECRIS. in functie de aceasta codificare se stabileste natura normala sau urgenta a procedurii, sectia la care se aloca, durata termenelor, repartzarea aleatorie catre complete s.a.  Codul numeric este folosit doar in circuitul electronic, in timp ce codificarea nominativa va determina obiectul dosarului.

Exmple:

contencios administrativ, acţiune în pretenţii, recurs
civil, acţiune în evacuare, apel
civil, regulator competenţă, recurs

Cum arata:
ScreenShot148

 

3. CUVINTE CHEIE

Format: [cuvant cheie] [cuvant cheie]..[cuvant cheie]

Descriere: Indexarea hotararii judecatoresti prin cuvinte sau expresii semnificative pentru continutul juridic si problematic al acesteia.

Explicatii: Lucruile importante la care se refera hotararea judecatoreasca, conceptualizate si reduse la cuvinte de referinta.

Exemple:

  • abatere disciplinară, sancţiune disciplinară
  • funcţionar public, decizie de sancţionare disciplinară, termen de contestare
  • refacerea actului de sesizare, nulitate relativă, nulitate absolută

Cum arata:

ScreenShot149

 

4. REFERINTE

Format: [Act normativ][Numar articol] [Alineat] [Instnta] [Numar hotarare] [Data]

Descriere: Norma de drept aplicata, hotararile judecatoresti romane sau ale instantelor la care se face trimitere sau care sunt invocate.

Explicatie: Referintele juridice ale hotararii judecatoresti reprezinte acele dispozitii legale sau acte jurisdictionale invocate sau aplicate in solutionarea concreta. Pe langa temeiul juridic propriu-zis al dosarului, respectiv pe langa textele de lege analizate, interpretate si aplicate direct de catre instanta, sunt importante si celelalte izvoare de drept, hotarari ale organismelor internationale (CEDO, CJUE sa.) ori ale instantelor romane (Curtea Constitutionala, ICCJ, alte instante).

Exemple:

  • Judecătoria Medgidia, sentinta penala nr. 1430 din data de 5 iunie 2012;
  • art. 263 C. pr. pen., art. 300 alin. (2) C. pr. pen.
  • Noul Cod civil art. 396-398; Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009), art. 5
  • Judecătoria Galaţi, sentinţa civilă nr. 4198 din 24 aprilie 2012; Tribunalul Galaţi, decizia civilă nr. 47 din 6 februarie 2013.

Cum arata:

ScreenShot150

 

 

5. SITUATIA DE FAPT

Format: [Descriere date/fapte/cronologie]

Descriere: Descrierea situatiei de fapt pusa in mod concret in discutie in speta dedusa judecatii si care este retinuta de instanta prin hotararea pronuntata.

Explicatie: Atunci cand se pronunta, judecatorul aplica legea la o situatie de fapt retinuta in urma adimistrarii probatoriului. Situatia de fapt retinuta de instanta explica si justifica solutia finala. Structura logico-juridica a oricarei hotarari judecatoresti presupune analiza sustinerilor partilor si a probelor administrate, proces in urma caruia instanta retine o situatie de fapt. Aceasta sectiune este introdusa de obicei in hotararea judec[toreasca prin sintagma „instanta retine urmatoarea situatie de fapt„, sau altele similare.

Exemple:

Părţile au încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare la data de 18 februarie 2008 având ca obiect un bun imobil, teren. Au prevăzut, la art. 5 din convenţie, că încheierea contractului de vânzare-cumpărare va avea loc la data de 15 mai 2008. Promitentul-cumpărător, a achitat suma de 67.500 euro în baza antecontractului, compusă din avansul în sumă de 5.000 euro şi suma de 62.500 euro plătită ulterior în mai multe tranşe, reprezentând plata parţială din preţul imobilului. Ulterior nu a mai avut loc încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, iar în instanţă promitentul-cumpărător a cerut să se constate încetarea antecontractului de vânzare-cumpărare, pentru cauză de impreviziune, constând în prăbuşirea pieţei imobiliare şi îngheţarea finanţărilor imobiliare. A invocat majorarea costurilor de finanţare, scăderea dramatică a preţurilor şi triplarea comisioanelor bancare.”

Cum arata:

ScreenShot155

 

 

 

 

6. PROBLEMELE DE DREPT

Format: [1. intrebare] [2. intrebare]

Descriere: Chestiunea de drept concreta si sintetica ridicata in dosar si pe care instanta o dezleaga prin pronuntarea si motivarea solutiei

Explicatie:  Procesul decizional al judecatorului este unul abstract si in mod fundamental reprezinta raspunsul instantei la o chestiune de drept ridicata in dosar. Solutia judecatoreasca dezlega in mod esential o problema juridica litigioasa. Orice hotarare judecatoreasca se poate reduce la un numar limitat de probleme juridice, iar identificarea acestora reprezinta modalitatea cea mai eficienta de intelegere a solutiei instantei.

Exemple:
„Lipsa disponibilităţilor băneşti pentru acordarea despăgubirilor prevăzute de Legea nr. 290/2003 justifică depăşirea termenului maxim de 2 ani prevăzut de acest act normativ pentru acordarea despăgubirilor?”

„Este admisibilă acţiunea în evacuare a uzufructuarului de către proprietar, pentru imposibila convieţuire, chiar dacă nu există condiţiile legale de încetare a dreptului de uzufruct?”

Cum arata:

ScreenShot152

 

 

 

7. SOLUTIA INSTANTEI

Format: [1. Raspuns intrebare 1] [2. Raspuns intrebare 2] ….

Descriere: Dezlegarea concretă a instantei data problemei sau problemelor de drept puse in discutie.

Explicatie: Pronuntarea solutiei inseamna raspunsul oferit de instanta la problemele juridice ridicate in dosar. Judecatorul rezolva chestiunea litigioasa interpretand si aplicand legea si oferind in acelasi timp o solutie chestiunilor juridice litigioase. Raspunsul instantei trebuie surpins in esenta sa, schematic, abstract.

Exemple:

„Instanţa de fond în mod greşit a respins capătul de cerere privind evacuarea pârâtului, doar ca o consecinţă a respingerii cererii privind stingerea uzufructului, practica judiciară fiind constantă în admiterea cererilor în evacuarea locatarului sau a coindivizarului pentru imposibila convieţuire.”

„Judecarea unei cauze de către instanţa de fond, cu încălcarea principiului publicităţii şedinţei de judecată, în condiţiile în care inculpatul minor a fost trimis în judecată împreună cu un inculpat major, atrage nulitatea absolută a hotărârii, conform art. 197 alin. (2) şi (3) C. pr. pen. – nulitate ce nu poate fi înlăturată în niciun mod şi care poate fi invocată în orice stare a procesului, luându-se în considerare chiar din oficiu – cu consecinţa casării hotărârii şi trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Sancţiunea nulităţii se aplică chiar dacă numai o parte a judecăţii s-a desfăşurat cu nerespectarea principiului publicităţii.”

Cum arata:
ScreenShot153

 

 

 

8. MOTIVELE INSTANTEI

Format: [Prezentarea motivelor]

Descriere: Considerentele care au stat la baza pronuntarii instantei, prezentarea sintetica a motivelor de fapt si de drept care stau la baza solutiei data de instanta problemelor de drept ridicate in speta.

Explicatie: In structura logico-juridica a oricarei hotarari judecatoresti prezentarea motivelor pentru adoptarea unei solutii ocupa un loc important. Instanta explica motivele  care au condus-o la aplicarea legii in modalitatea in care va fi descrisa in dispozitiv. Argumentele instantei pentru raspunsul juridic dat prblemelor de drept ridicate in cauza.

Exemple:

<<Potrivit dispoziţiilor art. IV din Legea nr. 2/2013, „articolul 109 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: „cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe.”

Or, în condiţiile în care reclamantul are calitatea de funcţionar public, iar ordinul contestat de către acesta vizează raportul său de serviciu – delegarea fiind un caz de modificare a raportului de serviciu al funcţionarului public –, Curtea consideră că este competent să soluţioneze prezenta cauză Tribunalul Buzău – secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, întrucât aceasta este instanţa de contencios administrativ în circumscripţia căreia îşi are sediul reclamantul, iar rangul instituţiei publice emitente este irelevant, faţă de modificarea legislativă anterior citată. >>

Cum arata:
ScreenShot154

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *